↑TOP
此品牌所有產品都已下市

已下市產品

Alcatel OT-V212C
亞太專用,彩貼隨心換
已下市
Alcatel OneTouch X Pop
1G 雙核,雙卡雙待
已下市
Alcatel OneTouch Scribe HD
5 吋四核心,附手寫筆
已下市
Alcatel OneTouch Pop C9
四核雙卡,5.5 吋大螢幕
已下市
Alcatel OneTouch Hero
四核六吋 FHD,LED 皮套
已下市
Alcatel 1T10
10 吋面板、兒童友善設計
已下市