↑TOP
此品牌所有產品都已下市

已下市產品

Benq T55
5.5 吋入門雙卡機
已下市
Benq T3 (亞太版)
四核 LTE、低藍光護眼
已下市
Benq T3
四核 LTE、低藍光護眼
已下市
Benq F55
低藍光、支援 Android Pay
已下市
Benq F52
5.2 吋 64 位元八核心
已下市
Benq F5 (亞太版)
LTE 五吋四核、支援亞太
已下市
Benq F5
LTE 五吋四核款
已下市
Benq F4
13MP LTE 雙核款
已下市
Benq F3
四核拍照高手
已下市
Benq E55
摺疊雙螢幕,3G 視訊
已下市
Benq B506 (2G/16G)
4G 全頻,低藍光顯示模式
已下市
Benq B506 (1G/8G)
4G 全頻,低藍光顯示模式
已下市
Benq B502
3G 雙卡、四核入門款
已下市
Benq B50
中階 4G 全頻雙卡機
已下市