↑TOP
此品牌所有產品都已下市

已下市產品

Microsoft Lumia 950 XL
大螢幕 Win10 旗艦
已下市
Microsoft Lumia 950
Windows 10 先鋒軍
已下市
Microsoft Lumia 650
Win10 可插卡可換電
已下市
Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM
大螢幕,千萬畫素機種
已下市
Microsoft Lumia 640 LTE
五吋 LTE 四核機
已下市
Microsoft Lumia 550
Win10 入門款
已下市
Microsoft Lumia 430 Dual SIM
免四千,微軟機輕鬆入手
已下市
Microsoft Surface Pro 4 (m3) 128GB
Core m3 處理器,變形筆電
已下市
Microsoft Surface Pro 4 (i7) 512GB
Core i5 處理器,變形筆電
已下市
Microsoft Surface Pro 4 (i7) 256GB
Core i5 處理器,變形筆電
已下市
Microsoft Surface Pro 4 (i5) 256GB
Core i5 處理器,變形筆電
已下市
Microsoft Surface Pro 4 (i5) 128GB
Core i5 處理器,變形筆電
已下市
Microsoft Surface Pro 3 (i7) 512GB
可取代筆電的平板電腦
已下市
Microsoft Surface Pro 3 (i7) 256GB
可取代筆電的平板電腦
已下市
Microsoft Surface Pro 3 (i5) 256GB
可取代筆電的平板電腦
已下市
Microsoft Surface Pro 3 (i5) 128GB
可取代筆電的平板電腦
已下市
Microsoft Surface Pro 3 (i3) 64GB
可取代筆電的平板電腦
已下市
Microsoft Surface Pro 2
更強悍的專業平板
已下市
Microsoft Surface for Windows RT
ARM 架構微軟 Win8 平板
已下市
Microsoft Surface for Windows 8 Pro
Ivy Bridge 處理器高效平板
已下市
Microsoft Surface 3 (4G/128G)
10.8 吋 平板筆電二合一
已下市
Microsoft Surface 3 (2G/64G)
10.8 吋 平板筆電二合一
已下市
Microsoft Surface 2
硬體升級的 RT 平板
已下市